صفحه اصلی / بایگانی برچسب: مقام معظم رهبری

بایگانی برچسب: مقام معظم رهبری

انتشار فراخوان دریافت مقالات دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اعتبارسنجی حدیث

?انتشار فراخوان دریافت مقالات دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اعتبارسنجی حدیث ?سردبیر این دوفصلنامه ابراز کرد: #دو_فصلنامه_مطالعات_اعتبارسنجی_حدیث با رویکرد علمی پژوهشی، جهت فراخوان موضوعی مقالات، محورهای «دانش رجال و اعتبارسنجی حدیث»، «روش‌شناسی پژوهش‌های رجالی» و «جریان‌های کهن و نوپدید اعتبارسنجی حدیث» را عنوان کرده است و آماده دریافت مقالات اساتید …

ادامه نوشته »

انتشار فراخوان دریافت مقالات دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اعتبارسنجی حدیث

?انتشار فراخوان دریافت مقالات دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اعتبارسنجی حدیث ?سردبیر این دوفصلنامه ابراز کرد: #دو_فصلنامه_مطالعات_اعتبارسنجی_حدیث با رویکرد علمی پژوهشی، جهت فراخوان موضوعی مقالات، محورهای «دانش رجال و اعتبارسنجی حدیث»، «روش‌شناسی پژوهش‌های رجالی» و «جریان‌های کهن و نوپدید اعتبارسنجی حدیث» را عنوان کرده است و آماده دریافت مقالات اساتید …

ادامه نوشته »

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث

?فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث ?گروه رجال پژوهی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در نظر دارد به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت علم رجال، دو فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات اعتبار سنجی حدیث» را منتشر کرده و نسبت به اخذ امتیاز علمی …

ادامه نوشته »

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث

?فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث ?گروه رجال پژوهی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در نظر دارد به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت علم رجال، دو فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات اعتبار سنجی حدیث» را منتشر کرده و نسبت به اخذ امتیاز علمی …

ادامه نوشته »

انتشار نخستین شماره دوفصلنامۀ «مطالعات اعتبارسنجی حدیث» + دانلود مقالات

  ?انتشار نخستین شماره دوفصلنامۀ «مطالعات اعتبارسنجی حدیث» + دانلود مقالات اولین شماره دوفصلنامۀ «مطالعات اعتبارسنجی حدیث» به صاحب امتیازی حوزه علمیه خراسان، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در زمینه تحقیقات حدیثی و رجالی‌ و در دفاع از میراث حدیثی شیعی و جلوگیری از افراط‌ها و تفریط‌ها، …

ادامه نوشته »