صفحه اصلی / بایگانی برچسب: مطالعات اعتبار سنجی حدیث

بایگانی برچسب: مطالعات اعتبار سنجی حدیث

انتشار شماره ی دوم دوفصلنامۀ علمی «مطالعات اعتبارسنجی حدیث»

شماره دوم دوفصلنامه ی علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث به صاحب امتیازی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و با همکاری گروه رجال پژوهشی معاونت پژوهش این حوزه، منتشر شد.     به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، شماره دوم دوفصلنامه ی علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث به …

ادامه نوشته »

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث

?فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث ?گروه رجال پژوهی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در نظر دارد به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت علم رجال، دو فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات اعتبار سنجی حدیث» را منتشر کرده و نسبت به اخذ امتیاز علمی …

ادامه نوشته »

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث

?فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اعتبار سنجی حدیث ?گروه رجال پژوهی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در نظر دارد به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت علم رجال، دو فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات اعتبار سنجی حدیث» را منتشر کرده و نسبت به اخذ امتیاز علمی …

ادامه نوشته »

گروه رجال پژوهی حوزه علمیه خراسان’s Photo

? انتشار فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی «مطالعات اعتبار سنجی حدیث» ?گروه رجال پژوهی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت علم رجال، دو فصلنامه علمی «مطالعات اعتبار سنجی حدیث» را منتشر کرده و نسبت به اخذ امتیاز علمی پژوهشی آن اقدام نموده …

ادامه نوشته »