صفحه اصلی / اخبار / مفهوم شناسی عبارت «یَروِی عَنِ الضُّعَفاء» با تکیه بر عملکرد متقدمان

مفهوم شناسی عبارت «یَروِی عَنِ الضُّعَفاء» با تکیه بر عملکرد متقدمان

نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی

نویسنده

چکیده

رجالیان متقدم شیعه در بازشناسی ۲۱ نفر از راویان، از عبارت «یَروی عن الضُعفاء» استفاده کرده‌اند. مفهوم‌شناسی این عبارت در رجال فریقین، تعامل محدثان با راویان ناقل از ضعفاء، و تلازم یا عدم تلازم عبارت «یروی عن الضعفاء» با ضعف راوی، از مهم‌ترین مسائل پیش روی این پژوهش است. با بررسی عبارات همنشین در کلمات رجالیان کهن روشن شد که این عبارت برای کسانی بوده که از ویژگی‌هایی چون «لاابالی‌گری و تساهل در نقل»،«بی‌انضباطی و عدم پایبندی به قواعد نقل حدیث»، «عدم دقت در گزینش اساتید» و «نقل روایات عجیب و غریب» برخوردار بوده‌اند. رجالیان عامه حدود دو قرن پیش از شیعیان، برای راویانی با همین ویژگی‌ها از این اصطلاح استفاده کرده‌اند. احتمال دارد که درنگ در نقل از ضعفاء، فرهنگ عمومی محدثان فریقین بوده باشد. حساسیت در ناحیه استاد دغدغه مشترک حوزه حدیثی قم و بغداد بوده است و برای آنان تنها وثاقت راوی کافی نبوده، بلکه راوی باید از استاد ثقه نیز نقل روایت می‌کرده ویا دست‌کم، کثرت نقل روایت از استاد ضعیف نداشته باشد. اما در تعامل با احادیث راویان ناقل از اساتید ضعیف شاهد دو گونه برخورد هستیم: محدثان قمی در برهه‌ای قائل به عدم جواز نقل از ایشان هستند، و گروهی نیز مانند بغدادی‌ها، مشروط به وثاقت ایشان، نقل از این دسته از راویان را مجاز شمرده و احادیث آنها را معتبر می‌دانستند.

واژگان کلیدی: یروی عن الضعفاء، روایت از ضعفاء، تساهل در نقل، ضعف راوی، تضعیف قدما، جعفر بن محمد فزاری.

لینک اصل مقاله

http://vsh.journals.hozehkh.com/article_159_d73f4149ecb5337ebc471b222e58cd66.pdf

[۱]‌. استادیار گروه علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث، قم gholamali.M@qhu.ac.ir

 

The semantics of the phrase ‘’yarvi an al-Zoafa’’ relying on the performance of our predecessors

Mahdi Qolamali[1]

In recognizing 21 narrators, the early Shiite Rijals used the phrase ‘’yarvi an al-Zoafa‘’ the semantics of this phrase in the men of FARIN, the interaction of the Muhaddithan with the narrators based on the weak resources, the inclusion or non-inclusion of the phrase ‘’yarvi an al-zoafa’’ with the narrator’s weakness is one of the most important issues facing this research. examining the accompanying phrases in the words of the ancient men, it became clear that this phrase was for those who had characteristics such as ‘’lability and tolerance in narrations‘’, ‘’indiscipline and non-adherence to the rules of narration’’,(‘’inaccuracy in the selection of professors’’) and they have had the ‘’narration of strange narrations’’. The popular rijals used the term for narrators with the same characteristics about two centuries before the Shiites.it is possible that the delay in quoting the weak was the general culture of the Fariqin narrators. sensitivity in the Master’s area has been a cannon concern of the Qom and Baghdad Hadiths, and for them not only is the authenticity of the narrators sufficient, but the narrator must also have narrated from the trustworthy master, or at least not from the weak narrator.how ever in the dealing with the hadiths of narrators narrated from weak professors and resources, we see two types of encounters: Qomi narrators at some point believe that it is not permissible to quote them, and group such as Baghdadi, subject to their trustworthiness, allowed the narration of this group of narrators. and they considered their hadiths valid.

 

Key words: yarvi an al-zoafa, narrators based on the weak resources, tolerance in narration, weakness of the narrator, weakening of the ancients, JAFAR-IBN0MOHAMMAD FARAZI

[۱]. Assistant Professor in hadith science of Quran And Hadith University, gholamali.M@qhu.ac.ir

درباره ی maknun

همچنین ببینید

شروع مجدد دروس خارج از یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی

کلاس های دروس خارج حوزه علمیه خراسان از یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *