صفحه اصلی / اخبار / «دلایل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسمینه» (با نگاهی به بازیابی منابع مکتوب روایات این راوی در آثار شیخ صدوق)

«دلایل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسمینه» (با نگاهی به بازیابی منابع مکتوب روایات این راوی در آثار شیخ صدوق)

نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی

 

چکیده

حدیث یکی از مهم‌ترین منابع علوم دینی است که چالش‌هایی چون نگاه حداقلی در اعتماد به آن وجود دارد. حضور راویان ضعیف، چون محمّد بن علی الصیرفی (ابوسمینه)، یکی از دلایل این نوع نگاه است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، دلایل وجود روایات ابوسمینه در آثار محمّد بن علی بابویه (شیخ صدوق) را بررسی کرده است. ابن بابویه با دلایل و قراینی، از روایات ابوسمینه در آثارش بهره برده است. مهم‌ترین آن دلایل عبارت‌اند از: نسبی بودن مفهوم ضعف نزد صدوق، نقد محتوایی روایت، توجه به موضوع روایت، عدم باور به همه منقولات، تقدم کتاب‌شناسی بر سندشناسی، و تفکیک در نقش راوی. بررسی مورد اخیر نیازمند بازسازی متون کهن حدیثی با استفاده از فهرست‌ها و نگاه مجموعه‌ای به اسناد و محتوای روایات است. در این پژوهش منبع مورد استفاده صدوق در اخذ روایات ابوسمینه بررسی گردید، این نتیجه حاصل شد که بیشتر روایات ابوسمینه برگرفته از تألیفات وی نبوده است؛ به عبارتی او در برخی از روایات موجود، نقش ناقل کتاب حدیثی را داشته و تعدادی از روایات او بعد از تنقیح بزرگان حدیثی، به کتاب‌های بعدی وارد شدند و صدوق از این منابع، روایات را اخذ کرده است و اندکی از آنها نیز شفاهی به صدوق منتقل شدند.

واژگان کلیدی: صدوق، ابوسمینه، روایات ضعیف، راوی، منابع مکتوب، کتاب‌های حدیثی.

لینک اصل مقاله

http://vsh.journals.hozehkh.com/article_158_3482aeeb40884d4802503900e2e782c1.pdf

[۱]‌. دانش‌آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران (نویسندۀ مسئول) masom.ghadi@yahoo.com

  1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران sm.musavi55@gmail.com
  2. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران mt.tabari@umz.ac.ir

۴٫ استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران sm.rabinataj@gmail.com

 

ABU-SAMINA’S narations by looking at the retrival of written sources of this narrators narrations in Sheikh Sduq’s work

Masoumeh taheriyan Qadi[1]

Sayed Mohsen Mousavi[2]

Mahdi Taqizadeh Tabari[3]

Sayed Aliakbar Rbie Nataj[4]

Hadith is one of the most important sources of religious science in wich it faces challenges as minimal trust towards it. the presence of weak narrators like MOHAMMAD-IBN-ALI ALSIRFI is one of the reasons of this issue. this article is going to study and check the reasons and proofs to existence of narrations of ABOSAMINE in MOHAMMAD-IBN-ALI BABOUYE works by means of analytical and descriptive methods.he used the ABOU-SAMINE’s narrations by providing reasons and proofs. Wich the main ones are: relativeness of the concept of weakness in Sadough, content critique of narration, attention to the subject of narration, lack of blief in all the realities, biblography’s precedence over the document, and separation in the role of the narrator. the examination of the latter requires the reconstruction of ancient Hadith texts using catalogs and a collective look at the documents and content of the narrations. In this study, the surce used by Saduq in obtaining the narations of ABU MUSAMINA was examined and it was concluded that most of the narrations of BOU SAMINA were not extracted from his writings, in a way in some existing narrations he was just the narrator of another Hadith book and some of his narrations after revision of Hadith elders, have been used in later books and SADUQ by using this refrences extracted the narrations and quiet a few of them have been delivered to him oraly and in person.

Key words: SADUQ, ABOU-SAMINE, weak narrations (unreliable), narrators, written sources, Hadith books

[۱]. phd student in Quranic science and hadith at Mazandaran University (responsible author), masom.ghadi@yahoo.com

[۲]. Assistant professor in Quranic science and hadith of Mazandaran University, sm.musavi55@gmail.com

[۳]. Assistant Professor in Quranic science and hadith of Mazandaran University, mt.tabari@umz.ac.ir

[۴]. professor in Quranic science and hadith of Mazandaran university, sm.rabinataj@gmail.com

درباره ی maknun

همچنین ببینید

شروع مجدد دروس خارج از یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی

کلاس های دروس خارج حوزه علمیه خراسان از یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *