صفحه اصلی / اخبار / اعتبارسنجی محتوایی توحید مفضل با رویکرد عرضه بر روایات شیعی

اعتبارسنجی محتوایی توحید مفضل با رویکرد عرضه بر روایات شیعی

نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی

چکیده

رساله توحید مفضل، نمونه‌ای از میراث روایی طولانی شیعی است. پیرامون اعتبارسنجی آن از روش‌های مختلفی مانند بررسی سند، شهرت یا تاریخ نسخ کتاب استفاده شده است؛ همچنان‌که از روش‌های بررسی محتوایی مانند مقایسه متن رساله با کتب مشابه یا بررسی کلّیت محتوا و عبارات و کلمات رساله هم استفاده شده است. رسالت نوشتار پیش رو، اعتبارسنجی شماری از گزاره‌های رساله از جهت مضمون با رویکردی دیگر که عرضه بر سایر روایات شیعی است، می‌باشد تا عیار درستی یا نادرستی آن کشف شود. این مضامین عبارت است از: برهان نظم، نطق به‌عنوان فصل انسان، مار بزرگ و ابر، مانویه و عناصر اربعه. در این روش جهت اعتبارسنجی، ابتدا مدلول انفرادی هر گزاره تبیین می‌شود و سپس با پژوهش در سایر منابع حدیثی، ضمن استخراج روایاتی که پیرامون هر گزاره نکاتی را مطرح نموده، به تبیین مدلول این روایات و مقایسه آن با مدلول گزاره‌های مورد بحث و به‌دست آوردن مخالفت یا موافقت پرداخته شده و نتیجه فرایند به‌عنوان درجه اعتبار آن مضمون ارائه شده است. نتیجه مقاله نشان می‌دهد اعتبار هر کدام از مضامین پنجگانه، متفاوت با سایر مضامین است که این تفاوت، یکسان نبودن درجه اعتبار فرازهای مختلف توحید مفضل را نمایان می‌کند.

واژگان کلیدی: کتاب التوحید، مفضل بن عمر جعفی، نقد محتوایی، نطق فصل انسان، مانویه، عناصر اربعه، برهان نظم.

لینک اصل مقاله

http://vsh.journals.hozehkh.com/article_161_9c8c94554910ff6050f3ef0666e67de1.pdf

[۱]‌. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، مشهد smjssh.montazer@gmail.com

۲٫ دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان و کارشناس ارشد علوم و معارف حدیث مؤسسه تخصصی امام سجاد۷، مشهد (نویسندۀ مسئول) mostafaghanaatgar@yahoo.com

Content validation of a number of propositions of the book of ‘Tohid Mofazal’ with the approach of offering on Shiite narrations

Seyed Mohammad Javad seyedShobeyri[1]

Mostafa GhenaatGar[2]

Tohid Mufaddal’s treatise is an example of the long Shiite narrative heritage. various methods have been used to validate it; such as examining the document, reputation,or date of the book’s copying, as well as using content review methods such as comparing the text of the treatise with similar books by examining the totality of the contents and phrases and words of the treatise.the mission of the present article is to validate a number of prose propositions in terms of content with another approach that is available on other Shiite narrations, in order to discover its correctness or incorrectness. these themes include the argument of order, speech as the human chapter, the great serpent and the cloud, Manichaeism, and the four elements. in this method for validation, first the individual meaning of each statement is explained and then by researching other hadith sources, while extracting the narrations that have raised points about each statement, explaining the meaning of these narrations and comparing it with the meaning of the discussed propositions and obtaining opposition to the agreement has been addressed and the outcome of the process has been presented as the validity of that theme.the results of the paper show that the validity of each of the five themes is different from theother themes, which shows that the degree of validity of the different degrees of monotheism is not the same.

Key words: The Al-Tohidbook, Mofzal bin-Omar Jaafi, content criticism, human spokesperson, Manichaeism, four elements, argument of order.

[۱]. professor of higher level of Khorasan theological seminary, Mashhad, smjssh.montazer@gmail.com

[۲]. Graduate of Khorasan theological seminary and MSc in Hadith Sciences and Education (responsible author), mostafaghanaatgar@yahoo.com

درباره ی maknun

همچنین ببینید

شروع مجدد دروس خارج از یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی

کلاس های دروس خارج حوزه علمیه خراسان از یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *